Historie

Vznik Klubu bratří Čapků v Trutnově

Klub bratří Čapků (KBČ) v Trutnově vznikl 4.6.1982. Byl založen několika členy Společnosti bratří Čapků z Trutnova, Malých Svatoňovic a Úpice. Při založení Klubu nám velmi pomáhal tehdejší ředitel Domu kultury Ing. Hetflejš, který projevil v té době velké pochopení pro činnost Klubu a na počátku s námi spolupracoval i při organizaci kulturních akcí. Spolupráce s Domem kultury trvá i nyní: máme k disposici místnosti na členské schůze a kulturní pořady. Do klubu je přihlášeno dnes zhruba 60 členů.

První předsedkyní Klubu byla zvolena MUDr. Eva Šidláková, jejíž otec byl jedním ze zakládajících členů Společnosti bratří Čapků  (SBČ) v Praze. Před třemi lety se novým předsedou stal Tomáš Kubíček.

V průběhu 20 let k nám přijížděly osobnosti SBČ – hned první schůzky Klubu se zúčastnil tehdejší předseda SBČ JUDr František Krčma – aby nás podpořily v naší práci. V září 1998 jsme v Trutnově přivítali i nynějšího předsedu SBČ pana Josefa Protivu, který u nás přednášel a byl přítomen i na oslavě dvacátého výročí založení Klubu.

Návštěvy, přednášky a pořady

Tradicí se staly návštěvy herců a spisovatelů. Díky nim jsme shlédli a vyslechli mnohé zajímavé pořady:

 • Za mnohá setkání děkujeme panu Vlastimilu Fišarovi, který mj. připravil , vyprávění Daniely Kolářové “Úsměvný Karel Čapek”, pásmo Hany Kofránkové a prof. Aleše Fetterse Bajky a podpovídky, přednáška PhDr. Aleše Křičky o Josefu Čapkovi, nebo zahájení výstavy ke 40.výročí SBČ v Trutnově za účasti Daniely Kolářové a PhDr. Jaroslava Slavíka či večer francouzské poezie.
 • Prof. PhDr. František Černý, DrSc. se současně vracel do kraje svého mládí s přednáškami a vyprávěním o své knize “Putování se starými pohlednicemi z Hradce Králové do hor”.
 • Mezi první hosty patřili spisovatelé František Nepil a Marie Kubátová.
 • Velmi jsem si cenili návštěv a přednášek Doc. Eduarda Hofmana, který po tři roky přijížděl na promítání filmů pro děti. Těm se věnoval odpoledne, večer se pak setkával s dospělým publikem.
 • Při klavírním koncertu vyprávěl o Karlu Čapkovi a jeho vztahu k hudbě prof. Ilja Hurník.
 • O Josefu Čapkovi přednášel PhDr. Jaroslav Slavík, který nás také provázel po Vyšehradě a při prohlídce vily bratří Čapků na pražských Vinohradech.
 • prof. Aleš Fetters připravil pořady “Karel Čapek a Fráňa. Šrámek” a “Devatero pohádek”.
 • paní Chinová hovořila na téma K. Čapek a Japonsko.
 • pan Karel Pech recitoval své „verše ze zásuvky“.
 • Mgr. Jiří Brož přednášel o TGM a Karlu Čapkovi.
 • Opakovaně přijela Marie Šulcová s vyprávěním, jak se rodily její knihy o bratrech Čapcích.
 • Ilona Borská přiblížila svoji knihu “Příběh staršího bratra”.
 • Několikrát nám přednášel PhDr. Ladislav Vacina, autor knihy “Jede a druhý”.
 • PhDr. Pavel Taussig nám přispěl tématem “Filmová libreta Karla Čapka” a připravil i filmové představení.
 • Vyslechli jsme literární pořad žáků Gymnasia v Trutnově.
 • Navštívili nás MUDr. Jarmila Šrámkovou se Zorou Jirákovou a Josefem Kettnerem, Milena Stejmasslová a Otomar Krejča ml., Roman Hemala, Drahomíra Fialková a Rudolf Pellar, PhDr. Marie Štemberková a další.

Rovněž my, členové Klubu, jsme nezaháleli.

 • Připravili jsme několik programů, například k výročí obou bratrů, či o cestách K. Čapka.
 • Ve spolupráci s redakcí Českého rozhlasu v Hradci Králové jsme natočili rozhlasovou relaci o našem Klubu, která byla uvedena v pořadu Okna dokořán.
 • Ve spolupráci s Muzeem bratří Čapků v Malých Svatoňovicích jsme uspořádali výstavu “Literární dílo K. Čapka u nás a ve světě” a výstavu novinářských článků.

Nezanedbatelnou součástí našich aktivit jsou výlety a zájezdy. Zúčastnili jsme se představení a koncertů, podnikli jsme výlety do míst spojených s bratry Čapky i po historických památkách. Viděli jsme řadu divadelních her v okolních městech, několikrát jsme byli v Praze. Tam jsme také navštívili představení Prodané nevěsty při znovuotevření Národního divadla a krásný pořad SBČ “S Čapky po Evropě”. Byli jsme v Lánech u hrobu TGM, i ve Svatém Jánu pod Skalou.

Zvláště v prvních deseti letech byla naše činnost velmi pestrá, později vzhledem k finanční náročnosti jsme kulturní akce a zájezdy museli omezit.V minulém roce jsme viděli velmi zdařilé představení Loupežníka v divadle v Mladé Boleslavi.

Mnohokrát jsme navštívili pořady SBČ v Praze a mnohokrát jsme uvítali členy SBČ v nás.  Ke 100. výročí narození K. Čapka byla v Hradci Králové konference, na které přednášel také Dr. Malevič. Celou přednášku opakoval ještě v Trutnově. Kopii natočené videokazety jsme odeslali do archívu SBČ.

Významné události

U příležitosti 100. výročí narození Karla Čapka se uskutečnila předpremiéra filmu “Člověk proti zkáze”, na kterou zavítali i někteří tvůrci a dále mj. ademický malíř Vladimír Komárek, autor našeho ex libris. Vydána byla publikace prof. Aleš Fetterse “Krajem Devatera pohádek” a pamětní list.

Deset let naší činnosti jsme oslavili s hosty z Prahy: prof. Františkem. Černým,  Dr. Jaroslavem Slavíkem, Karlem Scheinpflugem, Karlem Pechem a Dr. Todorovem z Bulharska.

Neuplynula ani tak dlouhá doba a byla tady další oslava, dvacet let naší činnosti. Také přijeli hosté ze SBČ – Josef Protiva, PhDr. Marie Štemberková a PhDr. Milan Kyška. Herec Jiří Hanák přitom přednesl Čapkův apokryf  “Pilátova pravda”. Oslavu zahájil předseda Klubu Tomáš Kubíček, který stručně zhodnotil činnost Klubu. O kulturní část se postaral ženský pěvecký sbor Chorea concortica přednesem Dvořákových a -smetanových skladeb. Dvě básně z “Francouzské poesie nové doby” přednesla Milena Janečková. Hlavní přednášku o Heleně Čapkové a rodinných vztazích proslovil prof. Alše Fetters. Celý večer zakončil pan Jirka hrou na klavír. Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavu grafických listů akademické malířky Evy Haškové. Večer pak pokračoval pohoštěním. Všichni se těšili ze společného večera a vzájemného setkání.

V roce 2003 byl pro nás významným vzpomínkový večer ke 113.výročí narození Karla Čapka v Malých Svatoňovicích, kde přednášel PhDr. Tomáš Halík večer se spisovatelem Ivanem Klímou. Poslední literární večer v dubnu nás poctil návštěvou Radovan Lukavský. Přejeme si, aby činnost KBČ v pokračovala úspěšně i nadále, seznamovala veřejnost s tak významnými osobnostmi, jakými byli bratři Čapkové, a obohacovala kulturní život v Trutnově.

Rok 2004

Rok 2004 byl ve znamení zájezdů. Hned v únoru jsme navštívili výstavu J. Čapka v Obecním domě v Praze a odpolední představení Divadla Pod Palmovkou.Květnovou návštěvu zámku Dětenice a Staré Hrady jsme spojili účastí na vernisáži a koncertu na Starých Hradech.

V listopadu se uskutečnil zájezd do města Nymburk s prohlídkou hradeb, kostelů a Muzea Bohumila Hrabala. Večer nás čekalo divadelní představení Olgy Scheinpflugové „Okénko“. Dr. J. Štych nás v únoru ve své přednášce provedl „Přírodou a krajem bří. Čapků“.

Rok 2005

 Zajímavá beseda v duchu „Zahradníkova roku“ se uskutečnila v dubnu 2005, kdy pozvání přijal ředitel Botanické zahrady UK v Praze dr. Václav Větvička. Při příležitosti ankety TV „Největší Čech nás navštívil „obhájce“ Karla Čapka, redaktor časopisu Reflex pan Andrej Halada a vyprávěl, jak se k tématu K. Čapka dostal a o jiných zajímavostech této ankety. V listopadu jsme všem členům KBČ věnovali vstupenky na koncert klavíristky Iriny Kondratěnko a zpěvačky Pavlíny Senič, pořádaný ZUŠ Trutnov.

Rok 2006

 Rok 2006 zahájil Mgr Tomáš Karel přednáškou a diapozitivy „Národní parky USA“ V dubnu přijela paní dr. Jiřina Šiklová, která poutavě hovořila a besedovala o stati Karla Čapka „Proč nejsem komunistou“. Ve spolupráci s Trutnovským literárním klubem se uskutečnily dvě přednášky dr. Řeháka o „Odkazu T.G.Masaryka“ a o „Osobnosti dr. E. Beneše“.

Rok 2007

Činnost našeho klubu jsme zahájili valnou hromadou 28.února, na které proběhla volba staronového výboru a četba z knih K.Čapka. 23.března jsme se zúčastnili oslav 120.výročí narození Josefa Čapka v Malých Svatoňovicích. Naše oslava tohoto výročí proběhla v Městské galerii v Trutnově.Po prohlídce galerie jsme pro účastníky připravili literární pásmo sestavené z díla J.Čapka a vzpomínek jeho současníků. 28.dubna jsme se vypravili do Dobříše a Strže. Po prohlídce dobříšského zámku a parku jsme se zúčastnili oslavy 60-ti let činnosti Společnosti bratří Čapků v Praze. V říjnu se v kavárně Narcis  uskutečnila beseda s Dr.Veteškou o jeho knihách, které pojednávají o M.Svatoňovicích, Upici a okolí. Další říjnovou akcí byl zájezd do Prahy na výstavu Václava Hollara a pořad Společnosti bří Čapků ,,TGM viděný K.Čapkem,E.Ludwigem a F.X.Šaldou,,. Listopadové setkání s Václavem Jiráskem nás přeneslo do minulého století. Náš host hovořil o životě horníků v našem kraji. 4.prosinec byl dnem předvánočního  setkání členů našeho klubu. Na programu v síni B.Martinů byl koncert žaček ZUŠ v Trutnově a vyprávění o průběhu vánočních svátků na Ukrajině ve Švédsku , Kanadě a  Indii. Pro členy klubu jsme měli připraven malý dárek v podobě  grafického listu ,,Čapci a Trutnov,, od grafika Karla Musila.

                                                                                 Tomáš Kubíček

 

 

Rok 2009 

Jako první pořad roku 2009 jsme zařadili přednášku prof. Aleše Fetterse, Karel Čapek v roce 1938 ‘‘ Pohled K.Čapka a jeho současníků na tento tragický rok. V únoru se konala Valná hromada , na které členové klubu potvrdili stávající složení výboru KBČ. Pro přítomné jsme připravili ukázky z díla Karla a Josefa Čapků na téma ,, O slušnosti ‘‘. Naše pozvání přijali předseda pobočky Spol.bří Čapků v Malých Svatoňovicích ing. Tyrner a člen výboru Klubu přátel bří Čapků a města Úpice pan farář T.Karel. 31.března nás zavedl do daleké Austrálie náš další host, šéfredaktor časopisu KRKONOŠE Mgr.Radovan Vlček. Poutavé vyprávění s promítáním snímků sledovalo 50 členů klubu. Na zájezd do Úpice jsme se vydali 15.května. Po stopách bratří Čapků v Úpici nás provedl pan Hofman . V Malých Svatoňovicích jsme se zúčastnili zahájení Čapkiany ,čtení z děl sourozenců Čapkových. Ve dnech 26.května až 5.června se konala ve Staré radnici úspěšná výstava ŽIVOT A DOBA SPISOVATELE  KARLA ČAPKA, kterou nám zapůjčil Památník K.Čapka ve Staré Huti. O tom , že výstava byla úspěšná hovoří množství zápisů v knize návštěv. Za všechny alespoň jeden z mnoha :  Skvělá prezentace našeho kulturního pokladu, který vyvěrá z krásného koutu našeho kraje. Poutavá přednáška Dr.Karla Řeháka na téma ,, Ženy v životě Karla Čapka‘‘ se uskutečnila 21.října za účasti 36 členů klubu. Samozřejmě jsme nemohli chybět na retrospektivní výstavě Josefa Čapka v Jízdárně Pražského hradu. V sobotu 7.listopadu jsme se vydali do Prahy. Po zhlédnutí této úžasné výstavy se 44 účastníků zájezdu podílelo na zaplnění hlediště Stavovského divadla při představení hry Václava Štecha ,, David a Goliáš‘‘. Tradiční předvánoční setkání se uskutečnilo 8.prosince v malém sále Národního domu. Pozvání přijali trutnovský kronikář prof. Antonín Just a výtvarník Josef Vik. Oba jsou autory krásné knihy ,, Z historie Trutnova trochu jinak ‘‘. Profesor A.Just vytvořil text knihy a grafik J.Vik ho doprovodil půvabnými ilustracemi.Kniha vychází k 750.výročí města Trutnova. Po ukončení besedy dostalo všech 60 přítomných členů klubu drobné dárky. Myslím, že toto setkání bylo důstojnou tečkou za rozmanitými akcemi Klubu bratří Čapků v roce 2009.

                                                                                  Tomáš Kubíček

Rok 2010

 

Začátkem každého roku se koná valná hromada, kde jsou členové seznámeni s hospodařením klubu a je volen nový výbor. Jsme pravidelnými přispěvateli na konto SOS vesniček, kdy každoročně vybereme od našich členů částku okolo 2500,- Kč.

Tradicí se již stala předvánoční setkání doplněná hudební produkcí pěveckého sboru Chorea Corcontica, žáků hudební školy, nebo jiných umělců. Položením květin k pomníku bratří Čapků v nedalekých  Malých Svatoňovicích koncem roku vyjadřujeme náš  vztah k oběma velikánům.